Alade juhendid

2018. aasta alade juhendid on valmimisel!

Võistlusklassid kõigil individuaalaladel (va firmajuhtide mitmevõistlus, disc-golf, golf, foot-golf, kiiking, rammumehe- ja naisevõistlus ning SUP võidusõit) on M, N, M30+, N30+ (1986. või varem sündinud), M40+, N40+ (1976. või varem sündinud), M50+, N50+ (1966. või varem sündinud).

Linnarogain Myfitness auhindadele

Võistluse kirjeldus

Kuressaares peetav linnarogaini võistlus pakub firmasportlastele võimaluse orienteerumiseks huvitaval linnamaastikul Kuressaares.

Ajakava

11:50   Võistluskoosolek

12:00   Meesvõistlejate stardid

M stardid

M 30+ stardid

M 40+ stardid

M 50+ stardid

13:00   Naisvõistlejate stardid

N stardid

N 30+ stardid

N 40+ stardid

N 50+ stardid

Võistluse süsteem

Võistlejad stardivad rajale 30 sekundilise intervalliga ning rajakaart (A5, mõõtkava 1:10000) antakse võistlejale stardi järgselt. Orienteerumine toimub valikorienteerumise põhimõttel ning iga osaleja planeerib endale ise täpse liikumistrajektoori. Võistlus toimub SI märkesüsteemi abil. Võistlusraja läbimiseks on võistlejal aega 30 minutit enda stardi hetkest, selle ületamisel vähendatakse võistleja tulemust iga hilinetud minuti järel 1 punkti võrra. Võistlusraja läbimiseks on võistlejal aega 30 minutit enda stardi hetkest, selle ületamisel vähendatakse võistleja tulemust iga hilinetud minuti järel 1 punkti võrra.

Individuaalse paremusjärjestuse määramine

Võidab võistleja, kes kogub võistlusrajal kõige rohkem punkte. Võrdsete punktide korral saab määravaks finišeerimise aeg. Kokku on võistlusalale paigutatud 15 kontrollpunkti, millest 5 kontrollpunkti on väärtusega 1 punkt (kontrollpunktid 11-15), 5 kontrollpunkti väärtusega 2 punkti (kontrollpunktid 21-25) ning 5 kontrollpunkti väärtusega 3 punkti (kontrollpunktid 31-35). Maksimaalselt on võimalik koguda 30 punkti. Arvesse lähevad kõikide võistlejate tulemused, kes on läbinud vähemalt 1 kontrollpunkti. Võrdse arvu kontrollpunktide puhul lähevad arvesse ajad.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Võistkondlikusse arvestusse lähevad kuni 10 enim punkte toonud võistlejat sõltumata võistlusklassist.

Üldnõuded

Soovitav on kasutada mitte-libiseva tallaga jalanõusid. Võistlusalal paiknevad kontrollpunktid ei ole peidetud ning asetsevad lihtsalt nähtavates  raja kohtades.

Võistlus toimub linnamaastikul ning liiklust võistluse ajaks ei suleta. Liikudes palume arvestada jalakäijate ning autoliiklusega!

Rajakaardile on märgitud ka punasega viirutatud keelualad, mille läbimisel võistleja diskvalifitseeritakse! Hoovialade läbimine on keelatud!

Ausa võistluse huvides palume koosjooksmist vältida ning ühtlasi palume meesvõistlejatel mitte jagada võistlusmaastiku kohta info naisvõistlejatele stardi eelselt!

Selleks, et ajalimiiti jõudmist rajal paremini planeerida soovitame kasutada spordikella.

Isikliku SI pulka võib võistlusel kasutada!

 

Disc-golf Pai smuutide auhindadele

Võistluse kirjeldus

Võistluse käigus läbitakse Musumänniku 12 korvist koosnev disc-golfi rada võimalikult väheste visetega. Võistluse eelselt on võimalik harjutada 0-rajal stardi- ja finišipaiga juures.

 

Võistlusklassid

M, N, M40, N40

 

Võistluse süsteem

Rajale starditakse lähtudes registreerunute arvust 3-5 kaupa (minimaalselt 2 erinevast ettevõttest). Igas vahetuses lepitakse kokku, kas tulemused märgib üks või märgitakse kordamööda skoorkaardile. Võistlusraja läbimise järgselt esitatakse need disc-golfi võistluse peakorraldajale.

Esimeselt rajalt alustatakse skoorkaardile kantud nimede järjekorras. Igalt järgmiselt rajalt alustatakse  eelmise raja tulemuste põhjal – parim alustab.

Võistlusrajal viskab alati võistleja, kelle ketas on korvist kaugeim võrreldes teiste võistlejatega (vajadusel teeb mitu viset järjest).

Iga võistleja saab mängida ainult 1 korra.

Peale 12 korvi läbimist visatakse ka üks vise harjutuskorvi (CTP), kus mõõdetakse ketta kaugus korvist ning juhul kui võistlejatel on võrdsed tulemused lõpp tabelis, saab määravaks CTP tulemus.

 

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Võistkondlikusse arvestusse lähevad 5 enim punkte toonud võistlejat sõltumata vanuseklassist.

 

Üldnõuded

Võistlusvarustus antakse võistlejatele kohapeal. Ketta kaotuse korral tuleb võistlejal tasuda kaotatud ketta eest 15 EUR.

Mängida võib ka isiklike ketastega.

 

Kiiking SportID auhindadele

Võistluse kirjeldus

Kiiking on Eestis leiutatud ja edendatav spordiala, kus inimesel tuleb panna kiik järjest suureneva amplituudiga võnkuma. Eesmärgiks on teha võimalikult pikkade aistega ring ümber kiige võlli. Kiiking algab siis, kui jalad on kõrgemal kui pea – enne seda on tegemist tavakiikumisega.

Naised kasutavad 3,5-4m aisadega kiike ning mehed 4,5-5m aisadega kiike ning võistlus toimub Kuresaare rannaala kõrval muruplatsil.

Võistlusklassid

M, N, M40+, N40+

Ajakava

Reede, 16. juuni kell 14:00-18:00                 Kiikingu koolitus, proovivõistlus

 

Laupäev, 17. juuni kell 10:00-13:00             Kiikingu eelvoorud

kell 14:00-18:00

 

Pühapäev, 18. juuni kell 10:30-12:30                       Kiikingu finaalvoorud

Võistlussüsteem

Võistlejal on õigus osaleda mõlemas kvalifikatsiooniringis ainult ühe korra. Kahe kvalifikatsioonkatse korral läheb kirja võistleja parim saavutatud tulemus.

 

Nii kvalifikatsioon kui finaal kiigutakse kükkide arvu peale, ehk siis kohtunik loendab mitme kükiga toimub võistleja poolt täisringi sooritamine (võlli ületamine), kükina lähevad arvesse ka poolkükid. Võitja on vähima arvu kükkidega võlli ületanud võistleja, finaalis sarnase tulemuse saanud võistlejate puhul liidetakse finaali tulemusele võistlejate kvalifikatsiooniringis saavutatud tulemus(ed) ja selgitatakse parim.

Finaali pääsevad iga võistlusklassi 8 parimat ning finaalides kiigutakse elavas järjekorras.

 

Võistlusel kasutatavad aisa pikkused:

 

Naised Mehed
Kvalifikatsioon 3,5 meetrit 4,5 meetrit
Finaal 4 meetrit 5 meetrit

Võistkondliku paremusjärjestuse moodustamine

Ettevõtete vahelises arvestuses toovad punkte kuni 10 parimate kohapunktidega võistlejat sõltumata nende võistlusklassist. Kui võistkondade punktide summa on võrdne saab määravaks, kellel on rohkem kõrgemaid kohapunkte.

 

Rannavõrkpall A. Le Coq ja Tradehouse auhindadele

Võistluse kirjeldus

Firmasport Suvespartakiaad raames toimuvad kolmel päeval rannavõrkpalli turniirid. Sega- ning paaristurniir 3 rannaväljakul.

Ajakava

Võistkondade turniiritabelisse loosimine toimub kolmapäeval, 14. juunil kell 19:00 esindajate koosolekul (skype).

Segaturniir algab reedel, 16. juunil kell 14:00.

Paaristurniiride eelvoorud ja play-off’id peetakse laupäeval, 17. juunil algusega kell 11:00 ning finaalmängud pühapäeval 18. juunil algusega kell 10:30.

Võistkonna koostamine

Segaturniiril on võistkonna suuruseks on kuni 6 mängijat, kellest korraga on väljakul 4 mängijat (2 nais- ja 2 meesvõistlejat). Võistlema lubatakse minimaalselt iga ettevõtte üks võistkond, võimalusel kõik võistkonnad.

Paaristurniirid peetakse kahes eraldi arvestuses – mees- ja naispaarid.

Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus, kuid võib osaleda nii sega- kui paaristurniiril.

Võistluse süsteem

Täpne võistluse süsteem ning kohtumiste punktiarvestus selgub esindajate koosolekuks.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toob punkte iga osaleva ettevõtte parim segavõistkond ning parim mees- ning naispaar, teised sama ettevõtte võistkonnad punkte kinni ei hoia. Võistkondade saavutatud kohapunktid liidetakse koondtulemuse saamiseks.

Üldnõuded

Mängitakse rannavõrkpalli 2017 hooaja kohandatud reeglite järgi. Segaturniiril ning meespaaridel on võrgu kõrguseks 243cm, naispaaridel 224cm. Väljaku suurus 16x8m. Keelatud on hanitamine ja palli „ülemängimine“ ülalt sööduga. Mängijatel on lubatud kasutada ühe mängu käigus ühte time-out’i kestusega 20sek.

 

Soojendus toimub väljaspool mänguala ning –aega.

Kõigis süsteemi ja reegleid puudutavates küsimustes pöörduda võistkonna kaptenil vahetult enne mängu algust kohtuniku poole. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Võistluspallid on korraldajate poolt.

NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Võistkonnal on aega kohtumise väljakuulutamise hetkest 3 minutit, et astuda täies koosseisus väljakule (va varumängijad, kes ei pea olema kogu aeg kohal). Vastasel juhul märgitakse turniiritabelisse kaotus. Turniirid toimuvad jooksvalt ehk siis kui üks kohtumine jääb ära (3 minuti möödumine eelmises punktis kirjeldatult), siis kuulutatakse välja järgmine kohtumine.

 

 

Mölkky Ajakiri Sport auhindadele

Võistluse kirjeldus

Mölkky on lihtne seltskondlik kurnide täpsusviskemäng. Kurnide asetamine võistlusmängudeks: Kurnid asetatakse kindla järjestuse järgi punti 3 – 4 m kaugusele viske joonest.

Kurnide järjestus:

Võistlus toimub Kuressaare rannaala äärsel murualal.

Ajakava

Reede 16. juuni kell 13:30-13:45                  Mandaat (kohustuslik kõikidele osalejatele)

Reede 16. juuni kell 13:45-14:00                  Loosimine, turniiritabeli koostamine, võistlussüsteemi täpsustamine

Reede 16. juuni kell 14:00-18:00                  Mölkky eelvoorud

Laupäev 17. juuni kell 14:00-16:00              Mölkky finaalid

Osalejad

Iga 10 Suvespartakiaadil osaleja kohta saab ettevõte välja panna 1 võistkonna (nt 3-10 osalejat – 1 võistkond, 11-20 osalejat – 2 võistkonda jne).

Võistkondade koostamine

Võistlus toimub 2 liikmeliste segapaaride vahel. Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus.

Võistluse süsteem

Turniiri süsteem selgub mandaadi järgselt lähtudes registreerunud võistkondade arvust. Mängu käigus tuleb visetega koguda täpselt 50 punkti. Kui punktisumma läheb lõhki, siis mängija kukub tagasi 25 punkti peale. Kui mängija viskab järjest kolm korda kurnidest mööda, siis kukub ta mängust välja. Kui maha kukub üks kurn, siis viske punktisumma võrdub kurni numbriga. Kui kukub rohkem kui 1 kurn, siis viske punktisumma on võrdne kukkunud kurnide arvuga. Kurni ei loeta kukutatuks, kui see toetab natukenegi vastu teist kurni või Mölkkyt. Pärast viskamist kukkunud kurnid tõstetakse üles täpselt kukkumise kohas. Turniiril kehtib ka ajalimiit maksimaalse mängu aja kohta, mis selgub mandaadi lõppedes. Kui aeg saab otsa, siis võidab võistkond, kes on lähemal 50 punkti kogumisele.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toob punkte iga ettevõtte parim võistkond, teised punkte kinni ei hoia.

Üldnõuded

Võistkondadel peab kaasas olema oma mölkky varustus.

NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Võistkonnal on aega kohtumise väljakuulutamise hetkest 5 minutit, et astuda täies koosseisus väljakule. Vastasel juhul märgitakse turniiritabelisse kaotus. Turniirid toimuvad jooksvalt ehk siis kui üks kohtumine jääb ära (5 minuti möödumine eelmises punktis kirjeldatult), siis kuulutatakse välja kohe järgmine kohtumine.

 

Kergejõustiku non-stop Balsnack auhindadele

Võistluse kirjeldus

Võistlejatel tuleb läbida staadionil jooksudistants pikkuseks on 400 m, mille jooksul sooritatakse kuulitõuke ning kaugushüppe katse. Viimasel 100 meetril on võistlejatele takistuseks seatud tõkked (~67 cm, 6 tk).

Ajakava

16:30              Rada on tähistatud ning avatud tutvumiseks ning soojenduseks

17:00-19:00    Start on avatud 2h

Individuaalse paremusjärjestuse määramine

Paremusjärjestuse arvestamine toimub mitmevõistluse punktitabeli alusel (kaugus, kuul, 400 m), kusjuures 400 m jooksuajast lahutatakse 20 sekundit (selleks, et jooksuaeg oleks konkurentsivõimeline ja omaks võrreldavat kaalu teiste aladega).

Starditakse 30 sek intervalliga elavas järjekorras.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toovad punkte kuni 10 parimate kohapunktidega võistlejat sõltumata nende võistlusklassist. Kui võistkondade punktide summa on võrdne saab määravaks, kellel on rohkem kõrgemaid kohapunkte.

Iga osaleja toob Suvespartakiaad’17 koondarvestuses ettevõttele täiendava kohapunkti.

 

Mälumäng Äripäev auhindadele

Võistkonna  koostamine

Võistkonnad on 4-liikmelised, väiksemad ega suuremad võistkonnad ei ole lubatud.

Võistluse süsteem

Mälumäng mängitakse kahes voorus: 10 küsimust I voorus ning 10 küsimust II voorus. Iga õigesti vastatud küsimus annab 1 punkti. Poolikuid punkte ei jagata. II vooru järgselt esitatakse 1 lisaküsimus, mille vastuseid arvestatakse vajadusel üldparemusjärjestuses kohtade jagamisel.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Võistkondlikusse arvestusse toob punkte kõrgeima koha saanud võistkond, teised punkte kinni ei hoia.

Üldnõuded

Tehniliste abivahendite ja võistkonnaväliste isikute abi kasutamine on keelatud. Küsimused esitatakse ekraanil ning loetakse ka mängu juhi poolt ette.

 

Murdmaajooks Danske Bank auhindadele

Võistluse kirjeldus

Võistlejatel tuleb läbida Kuressaare Tervisepargis 2 kilomeetri pikkune murdmaajooksu rada.

Ajakava

9:00     Rada on tähistatud ning avatud tutvumiseks ning soojenduseks

9:50     Võistluskoosolek

10:00   Murdmaajooksu stardid:

N50 stardid

N40 stardid

N30 stardid

N stardid

M50 stardid

M40 stardid

M30 stardid

M stardid

Võistluse süsteem

Võistlejad stardivad rajale 15 sekundilise intervalliga.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toovad punkte kuni 10 parimate kohapunktidega võistlejat sõltumata nende võistlusklassist. Kui võistkondade punktide summa on võrdne saab määravaks, kellel on rohkem kõrgemaid kohapunkte.

Iga osaleja toob Suvespartakiaad’17 koondarvestuses ettevõttele täiendava kohapunkti.

Üldnõuded

Soovituslik on kasutada maastikujooksu jalatseid.

 

Lühifilmide konkurss “Viljandi Paadimees”

Võistluse kirjeldus

Ettevõtete kollektiividel tuleb laupäeval Kuressaares vändata valmis lühifilm, mis peaks pakatama huumorist ning tooma filmivaatajateni Kuressaare kuurortlinna parimad palad.

Võistkonna  koostamine

Filmi valmistamisel on lubatud kasutada ainult oma ettevõtte töötajaid ning filmi valmimisel tohivad kaasalüüa ainult Kuressaares viibivad ettevõtete delegatsioonide liikmed (st IT-meeskond, kes mängudel ei viibi ei tohi filmi monteerida pealinnas filmistuudios jne).

Ajakava

K 14. juuni 2017 kell 19:00                 Filmikonkursi teemade loosimine (esindajate koosolekul)

L 17. juuni 2017 kell 20:00                  Filmide esitamise hiliseim tähtaeg

L 17. juuni 2017 kell 21:00-22:00      Filmikonkursile esitatud filmide ühisvaatamine, hindamine

Võistlussüsteem

Filmide ühisvaatamisel kantakse suurel ekraanil ette kõik filmiklipid, mis vastavad konkursi tingimustele (pikkus kuni 3 minutit, filmitud landscape / mitte portrait, valmistatud kohapeal ning ettevõtte kollektiivi poolt, esitatud korraldajatele hiljemalt kell 20:00).
Juhul kui Suvespartakiaad’17 osalev ettevõte filmi ei esita, märgitakse Suvespartakiaad’17 ettevõtete arvestusse 25 miinuspunkt (va alla 5 osalejaga ettevõtted).

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Žürii hindab filme vastavalt kohapeal esitatud ajakavale.

 

Jalgpall A. Le Coq auhindadele

Võistluse kirjeldus

Jalgpalli turniir mängitakse Kuressaare Kunstmurustaadionil  2 väljakul.

Ajakava

Võistkondade turniiritabelisse loosimine toimub kolmapäeval, 14. juunil kell 19:00 esindajate koosolekul (skype).

Eelvoorude mängud algavad laupäeval, 17. juunil kell 11:00 ning finaalmängud peetakse pühapäeval 18. juunil algusega kell 10:30.

Võistkonna koostamine

Võistkonna suurus on kuni 10 mängijat. Korraga on väljakul 6 mängijat ning väravavaht, kellest 1 peab olema naine. Võistlema lubatakse minimaalselt iga ettevõtte üks võistkond, võimalusel kõik võistkonnad. Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus.

Võistluse süsteem

Täpne turniirisüsteem selgub esindajate koosoleku alguseks. Võistkonnad paigutatakse turniiritabelisse loosiga. Kui ühest ettevõttest osaleb mitu võistkonda, siis need võistkonnad paigutatakse võimalusel erinevatesse alagruppidesse.

  • Võistluste läbiviimisel on aluseks FIFA jalgpalli võistlusmäärused.
  • Mänguväljaku suurus on pool normaalmõõtmetega jalgpalliväljaku suurusest.
  • Suluseisusid ei loeta.
  • Naiste löödud värav annab 2 punkti, omavärav 1 punkti. Mängus naismängija poolt löödud penalti annab 2 punkti.
  • Kollane kaart tähendab 2 minutilist karistusaega, kusjuures 2 kollast ühele ja samale mängijale tähendab automaatset punast.
  • Mängija, kes mängust eemaldatakse (punane kaart), on kohustatud mängust lahkuma ja järgmise mängu vahele jätma. Tema meeskond jätkab ühemängijalises vähemuses 2 minutit.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

  • Üldine paremusjärjestus alagruppides selgitatakse punktide üldsumma põhjal, kusjuures võit annab 3, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Punktisummade võrdsuse korral kahe võistkonna vahel määratakse paremusjärjestus omavahelise mängu tagajärje järgi ja siis väravate vahe järgi. Kolme ja enama võistkonna võrdse punktiarvu korral arvestatakse kõigepealt võistkondade omavaheliste mängude väravate vahet, ning seejärel väravate vahet terve tabeli ulatuses.
  • Kohamängudes normaalaja viigilise tulemuse korral otsustatakse võitja penaltitega (kummastki võistkonnast 3 lööjat). Mängujärgsetes penaltites annab naismängija penaltilöök 2 punkti. Need mängijad, kelle löök annab 2 punkti on vaja kohtunikule teatada enne penaltiseeria algust.

 

Ettevõtete vahelises arvestuses toob punkte iga osaleva ettevõtte parim võistkond, teised sama ettevõtte võistkonnad punkte kinni ei hoia.

Üldnõuded

Võistluspallid on korraldajate poolt.

Mängija ei tohi kanda mängu ajal selliseid ehteid ega muid esemeid, mis võivad vigastada teda ennast või kaasmängijaid.

Soojendus toimub väljaspool mänguala ning –aega.

Kõigis süsteemi ja reegleid puudutavates küsimustes pöörduda võistkonna kaptenil vahetult enne mängu algust kohtuniku poole. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Võistkonnal on aega kohtumise väljakuulutamise hetkest 5 minutit, et astuda täies koosseisus väljakule (va varumängijad, kes ei pea olema kogu aeg kohal). Vastasel juhul märgitakse turniiritabelisse kaotus. Turniirid toimuvad jooksvalt ehk siis kui üks kohtumine jääb ära (5 minuti möödumine eelmises punktis kirjeldatult), siis kuulutatakse välja kohe järgmine kohtumine.

 

Ultimate frisbee turniir A. Le Coq auhindadele

Võistluse kirjeldus

Ultimate frisbee turniir mängitakse Kuressaare Kesklinnastaadionil muruväljakul.

Ultimate frisbee väljaku kummaski otsas on märgitud joon, mis moodustab kaks värava-ala (nagu Ameerika jalgpallis). Need on kaks punkti püüdmise ala. Võistkond saab punkti juhul kui võistkonna mängija püüab lendavataldriku värava-alas, kuhu nad ründasid.

Mängijad ei tohi joosta lendava taldrikuga. Kui püüad taldriku siis pead peatuma ja söötma seda teisele mängijale. Taldrikut visatakse mängijalt mängijale, üritades seda toimetada värava-alasse kuhu rünnatakse. Kui taldrik puudutab maad või toimub vahelt lõige teise tiimi poolt, siis taldriku valdus läheb üle vastastele (seda kutsutakse “turnover”iks, nagu Ameerika jalgpallis). Valdus läheb ka üle juhul kui mängija püüab taldriku väljaspool väljakut.

Kaitsev tiim üritab takistada ründava tiimi rünnakut neid peale võttes (nagu kaitse jalgpallis või korvpallis). Teooria on see, et ründava tiimi mängija ei taha visata oma mängijale, keda võetakse kaitses lähedalt. Kokkuvõtvalt ründav mängija peab püüdma vabaneda kaitsemängijast, et saada lendavat taldrikut, samal ajal kui kaitse teeb kõik selleks, et vahelt lõiget sooritada.

Ajakava

Võistkondade turniiritabelisse loosimine toimub kolmapäeval, 14. juunil kell 19:00 esindajate koosolekul (skype).

Võistlusmängud algavad laupäeval, 17. juunil kell 11:00.

Võistkonna koostamine

Võistkonna suurus on kuni 10 mängijat. Korraga on platsil 7 mängijat, kellest 2 peavad olema naised. Võistlema lubatakse minimaalselt iga ettevõtte üks võistkond, võimalusel kõik võistkonnad. Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus.

Võistluse süsteem

Täpne turniirisüsteem selgub esindajate koosolekuks. Võistkonnad paigutatakse turniiritabelisse loosiga. Kui ühest ettevõttest osaleb mitu võistkonda, siis need võistkonnad paigutatakse võimalusel erinevatesse alagruppidesse.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toob punkte iga osaleva ettevõtte parim võistkond, teised sama ettevõtte võistkonnad punkte kinni ei hoia.

Üldnõuded

Vead ja “Spirit of the Game”

Ultimate on “non-contact” mäng. Iga kontakt mängijate vahel võib olla viga. Ultimate on unikaalne, sest mängijad ise on kohtunikeks, isegi Maailma Meistrivõistluste tasemel, jälgides vastavat käitumisjuhendit, mida nimetatakse “Spirit of the Game”. Sellega vastutavad mängijad ausa mängu eest ise. Mängijad vastutavad ise selle eest, kas vastasmängija eksis või ei. Kõik probleemid lähendatakse mängijate vahel.

Mängu alustamine – iga punkti alustamine algab sellest, et mõlemad võistkonnad rivistuvad end väravajoonele vastastikuliselt. Kaitses olev võistkond viskab frisbee taldriku ründavale võistkonnale.

Skoor – iga kord kui ründav võistkond söödab kaitse värava-alasse ning ründav mängija saab taldriku korrektselt kätte, on võistkond saanud punkti. Mängu jätkatakse pärast igat punkti.

Frisbee taldriku liikumine – frisbee taldrikut võib sööta igas suunas, üle või mööda takistusest oma kaasmängijani. Mängija ei tohi frisbee taldrikuga jooksta. Frisbee söötmiseks on aega 10 sekundit. Kaitsja peab lugema sekundeid selgelt ja arusaadavalt. Kui viset pole sooritatud 10 sekundi jooksul, läheb frisbee taldriku viskamise õigus vastas võistkonnale.

Positsioonide vahetus – kui sööt ei jõua oma mängijani (kas on olnud vaheltlõige, piiridest väljas, blokk), siis koheselt kaitse muutub ründavaks pooleks.

Vahetused – mängijaid võib vahetada pärast igat punkti ja vigastuse korral.

 

Kõigis süsteemi ja reegleid puudutavates küsimustes pöörduda võistkonna kaptenil vahetult enne mängu algust kohtuniku poole. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Võistlustaldrikud on korraldajate poolt.

Soojendus toimub väljaspool mänguala ning –aega.

NB! Võistlustel ei ole lubatud kasutada jalgpallisaapaid ja naelikuid/nogisid.

NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Võistkonnal on aega kohtumise väljakuulutamise hetkest 5 minutit, et astuda täies koosseisus väljakule (va varumängijad, kes ei pea olema kogu aeg kohal). Vastasel juhul märgitakse turniiritabelisse kaotus. Turniirid toimuvad jooksvalt ehk siis kui üks kohtumine jääb ära (5 minuti möödumine eelmises punktis kirjeldatult), siis kuulutatakse välja kohe järgmine kohtumine.


Golfivõistlus Saare Golfi auhindadele

Võistluse kirjeldus

Võistluse käigus läbitakse Saare Golfi 18 rajaga golfi rada.

Võistlusklassid

M, N

Osalemine

Osalema pääseb 40 esimesena registreerunud võistlejat. Osalemiseks on vajalik Green Card’i olemasolu.

Lisaks tuleb tasuda 45 EUR osavõtutasu (täiendavalt lisaks Suvespartakiaad’17 osavõtutasule)

Ajakava

12:00 – 13:00             Mandaat

12:00 – 13:00             Soojendus, sh: 12:30 – 13:00 Driving range osalejatele kasutamiseks

13:00                          Võistluse algus, järjestikune start 1. tiilt

Võistluse süsteem

Võistluse formaadiks on stroke play (löögimäng), mille käigus läbitakse kõik 18 rada. Mehed alustavad kollaselt tii’lt, naised punaselt. Võistleja peab 10 minutit enne oma stardiaega olema kohal stardipaigas 1. tiil.

Rajale starditakse lähtudes HCP’st ning madalama HCP’ga mängijad stardivad eespool.

Võistlusel kehtivad Saare Golfi golfiväljaku kohalikud reeglid.

Vaidluse korral reeglite üle tuleb mängida ka teist palli ja esitada kirjalikult probleem lahendamiseks võistluskomiteele koheselt pärast mängu lõpetamist.

Individuaalse paremusjärjestuse määramine

Individuaalne paremusjärjestus selgub parima 15 raja tulemuste koondsummas (3 kehvema raja tulemused arvesse ei lähe).

Võrdse tulemuse korral võidab mängija, kelle viimase 9 raja tulemus on parim, selle võrdsuse korral saab määravaks viimase 6 raja tulemus, selle võrdsuse korral viimase 3 raja tulemus.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toovad punkte kuni 3 parimate kohapunktidega võistlejat sõltumata nende võistlusklassist.

Üldnõuded

Võistlusvarustus peab olema osalejatel endal kaasas. Võimalik on võistlusvarustust rentida ka kohapealt hinnaga 20 EUR, küll aga on see vajalik eelnevalt broneerida: booking@saaregolf.ee

 

Foot-golf Felix ketchup auhindadele

Võistluse kirjeldus

Foot-golf on golfi mänguvorm, kus golfipall on asendatud jalgpalliga ning seda lüüakse jalaga. Mänguvorm ning reeglid on väga sarnased tavalise golfiga, vaid lipuaugud on suuremad. Footgolf´i radade avalöögialad on märgitud jalgpallikujuliste teetähistega ning lipuaugud ruuduliste lippudega. Rajad on 45-100 meetrit pikad.

Võistluse käigus läbitakse Saare Golfi 6 rajaga foot-golfi rada võimalikult väheste löökidega.

Võistlusklassid

M, N

Ajakava ja osalejad

Võistlusaegade kohta vaata tabelit SIIT. Aja broneerimiseks kirjuta registreerimine@firmasport.ee.

PS! 6 raja läbimiseks kulub ajaliselt ca 1 tund.

Osalema pääseb 64 esimesena registreerunud osalejat.

Võistluse süsteem

Rajale starditakse lähtudes registreerunute arvust 2-4 kaupa (minimaalselt 2 erinevast ettevõttest). Igas vahetuses lepitakse kokku, kas tulemused märgib üks või märgitakse kordamööda skoorkaardile. Võistlusraja läbimise järgselt esitatakse need foot-golfi võistluse peakorraldajale.

Esimeselt rajalt alustatakse skoorkaardile kantud nimede järjekorras. Igalt järgmiselt rajalt alustatakse  eelmise raja tulemuste põhjal – parim alustab.

Võistlusrajal lööb alati võistleja, kelle pall on august kaugeim võrreldes teiste võistlejatega (vajadusel teeb mitu lööki järjest).

Iga võistleja saab mängida ainult 1 korra.

Juhul kui võistlejatel on võrdsed tulemused lõpp tabelis, saab määravaks 6 raja tulemas, siis 5 raja tulemus jne.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toovad punkte kuni 5 parimate kohapunktidega võistlejat sõltumata nende võistlusklassist.

Üldnõuded

Võistluspallid tagavad korraldajad.

NB! Võistlustel ei ole lubatud kasutada jalgpallisaapaid ja naelikuid/nogisid.

 

Rulluisusprint Kalev auhindadele

Võistluse kirjeldus

Rulluisusprint sõidetakse Kuressaare lennujaama territooriumil ning võisteldakse 200m pikkusel võistlusrajal.

Ajakava

11:30   Täiendav mandaat, võistlusrada avatud soojenduseks

11:50   Võistluskoosolek

12:00   Eelvoorude stardid:

N 50+ stardid

N 40+ stardid

N 30+ stardid

N stardid

M 50+ stardid

M 40+ stardid

M 30+ stardid

M stardid

Orienteeruvalt 12:30  Finaalsõidud:

N 50+ stardid

N 40+ stardid

N 30+ stardid

N stardid

M 50+ stardid

M 40+ stardid

M 30+ stardid

M stardid

Võistluse süsteem

Kõik võistlejad läbivad esmalt individuaalse ajasõidu, mille alusel paigutatakse kõik võistlejad 4 kaupa finaalsõitudesse: A-finaal kohad 1.-4; B-finaal kohad 5.-8; C-finaal kohad 9.-12. jne. Lõplik järjestus selgub oma finaalsõidu paremusjärjestuse alusel.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toovad punkte kuni 5 parimate kohapunktidega võistlejat sõltumata nende võistlusklassist. Kui võistkondade punktide summa on võrdne saab määravaks, kellel on rohkem kõrgemaid kohapunkte.

Üldnõuded

Rulluisud peavad olema võistlejatel endal kaasas. Kiivri kandmine on kohustuslik kogu võistluse vältel. Soovitav on kasutada kindaid ning algajatel täiendavalt ka põlve-, küünarnuki- ning käekaitseid.

 

Rammumehe ja –naise võistlus Dorpat Spa ja Tartu Tervisekliinik auhindadele

Võistlusklassid

M, N, M40+, M40+

Võistluse süsteem

Osalejad läbivad aja peale 5 ülesandega raja. Täpsed ülesannete kirjeldused ning nende läbimise juhendid avaldatakse 30 minutit enne võistluse algust võistluspaigas.

Võistlusele starditakse elavas järjekorras ning start on avatud kogu programmis märgitud aja.

Igal osalejal on raja läbimisel lubatud 3 ebaõnnestumist (nt raskus libiseb käest ning tuleb ülesannet uuesti alustada, traktori rehvi ei õnnestu korralikult kantida ning tuleb ülesannet uuesti alustada vms). Juhul kui 3 ebaõnnestumist on täis saanud, läheb võistlejale kirja aeg ning ülesanne, millal tal ebaõnnestumised täis said ning võistlust jätkata ei ole tal võimalik.

Võrdsete finišiaegade korral saab määravaks ebaõnnestumiste arv.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toovad punkte kuni 5 parimate kohapunktidega võistlejat sõltumata nende võistlusklassist. Kui võistkondade punktide summa on võrdne saab määravaks, kellel on rohkem kõrgemaid kohapunkte.

Üldnõuded

Võistlejatel on soovitav omada kindaid.

NB! Võistlustel ei ole lubatud kasutada jalgpallisaapaid ja naelikuid/nogisid.

 

Grillimine Maks ja Moorits auhindadele

Võistkonna koostamine

Võistlus toimub 3 liikmeliste ettevõtete esindusvõistkondade vahel. Osalema pääseb maksimaalselt 20 esimesena registreerunud võistkonda.

Ajakava

12:30              Võistluskoosolek, grilliha väljastamine osalejatele, ettevalmistused

13:00              Grillimise algus

14:00              Hindamine

Võistluse süsteem

Grillimisvõistluse reegel on, et küpsetatakse grillimise meetodil. Iga võistkond võistleb enda kaasavõetud söegrillil või söevannil. Kõik võistlemiseks vajalikud vahendid, tarvikud, tööpinnad on iga võistkonnal vabal valikul ning korraldusel. Korraldajad tagavad igale võistkonnale:

  • 1 kg maitsestamata sealiha, millest esitatakse kohtunikele vähemalt 200g grill-liha (liha väljastamine kell 12:30-13:00)

Liha maitsestamisel võib kasutada vabalt valitud marinaade, mop-kastmeid või maitseaineid. Võistlusroa küpsetamise protsessis ja serveerimisel on keelatud kasutada fooliumit või muid küpsetusnõusid.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Võisteldakse liha grillimises. Hinnatakse liha välimust, liha valmidust / pehmust ja liha maitset. Iga ettevõtte esindusvõistkond peab hindamiseks ette valmistama võistlustöö vähemalt 200g grill-liha ja selle serveerima soovitud kujul.

 

Võistlustööde hindamine toimub ettevõtetel vastavalt kohapeal esitatud ajakavale. Kõik võistkonnad peavad tooma nende poolt valmistatud võistlusroad kohtunike lauale.

Täiendav autasustamine

Lisaks esikolmikule antakse välja järgmised auhinnad: „Parim Grillbande“, „Glamuurseim garneering“ ning „Särtsakaim grill“.

 

Kanuuralli Meltemi Adventures auhindadele

Võistluse kirjeldus

Kanuuralli stardi- ja finišipaik on rannaalal ning võisteldakse 500m võistlusraja läbimises merel.

Võistkonna koostamine

Võistkonnad on 3 liikmelised ning iga võistkonna koosseisus peab olema vähemalt 1 naisevõistleja.

Võistluse süsteem

Korraga pääseb rajale kuni 4 võistkonda.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toob punkte iga osaleva ettevõtte parim võistkond, teised sama ettevõtte võistkonnad punkte kinni ei hoia.

Üldnõuded

Kanuud, mõlad ning päästevestid tagavad korraldajad. Kohapeal on G4S vetelpääste. Päästevesti kandmine on kohustuslik kogu võistluse vältel.

 

Tennis Swedbank auhindadele

Võistluse kirjeldus

Kuressaares peetaval tenniseturniiril mängitakse segapaarismängud.

Võistkondade koostamine

Võistlus toimub 2 liikmeliste segavõistkondade vahel. Üks mängija võib olla registreeritud ainult ühe võistkonna koosseisus.

Ajakava

Pühapäev, 18. juuni kell 8.30-8:45    Mandaat (Kohustuslik kõikidele võistkondade esindajatele)

Pühapäev, 18. juuni kell 8:45-9:00   Loosimine, turniiritabeli koostamine, võistlussüsteemi täpsustamine

Pühapäev, 18. juuni kell 9:00            Turniiri algus

Võistluse süsteem

Täpne turniirisüsteem selgub mandaadi lõppedes.

Mängitakse ametlike tennise paarismängu reeglite järgi, ilma pukikohtunikuta.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toob punkte iga ettevõtte kuni 3 parimat võistkonda, teised punkte kinni ei hoia.

Üldnõuded

Soojendus toimub väljaspool mänguala ning –aega.

Kõigis süsteemi ja reegleid puudutavates küsimustes pöörduda võistkonna esindajal vahetult enne mängu algust kohtuniku poole. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

Võistluspallid on korraldajate poolt. Võistlusreketid peavad võistlejatel endal kaasas olema.

NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest mängu alguseks. Võistkonnal on aega kohtumise väljakuulutamise hetkest 3 minutit, et astuda täies koosseisus väljakule. Vastasel juhul märgitakse turniiritabelisse kaotus. Turniirid toimuvad jooksvalt ehk siis kui üks kohtumine jääb ära (3 minuti möödumine eelmises punktis kirjeldatult), siis kuulutatakse välja kohe järgmine kohtumine.

 

Teatejooks Fifaa auhindadele

Võistluse kirjeldus

Võistkondadel tuleb läbida Kuressaare Tervisepargis 1 kilomeetri pikkune murdmaajooksu rada.

Ajakava

9:00     Rada on tähistatud ning avatud tutvumiseks ning soojenduseks

9:50     Võistluskoosolek

10:00   Teatejooksu ühisstart

Võistkonna koostamine

Võistkonna toimub 5 liikmeliste võistkondade vahel. Igas võistkonnas peab olema vähemalt 2 naisvõistlejat.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toob punkte iga osaleva ettevõtte parim võistkond, teised sama ettevõtte võistkonnad punkte kinni ei hoia.

Üldnõuded

Soovituslik on kasutada maastikujooksu jalatseid.

 

SUP võidusõit Marjamaa Talu auhindadele

Võistluse kirjeldus

SUP ehk Stand Up Paddle Board on uuemaaja üks moodsamaid laua sporte. SUP ehk aerulaud ei nõua pikka harjutamist erinevalt purje- või lohesurfist. Osalejad läbivad merel poidega tähistatud 250m võistlusraja.

Võistlusklassid

M, N

Ajakava

Start on avatud 2 tundi.

Võistluse süsteem

Rajale starditakse 3 kaupa ning igal Suvespartakiaad’17 osalejal on 1 katse võistlusraja läbimiseks. Võistlejatel tuleb SUP lauaga võimalikult kiirelt läbida võistlusrada. Võistlusele eelregistreerimist ei toimu ning registreerimine toimub kohapeal jooksvalt.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toovad punkte kuni 3 parimate kohapunktidega võistlejat sõltumata nende võistlusklassist. Kui võistkondade punktide summa on võrdne saab määravaks, kellel on rohkem kõrgemaid kohapunkte.

Üldnõuded

Võistlusvahendid, sh päästevesti tagavad korraldajad. Isiklike SUP laudade kasutamine võistlusel ei ole lubatud. Päästevestide kasutamine on kohustuslik kogu võistluse vältel. Vetelpääste tagab osalejate ohutuse kogu võistluse vältel.

 

Köievedu Saare kohukeste auhindadele

Võistkonna koostamine

Köieveole saavad registreeruda ettevõtete 6-liikmelised esindusvõistkonnad, mille koosseisus peab olema vähemalt 2 naisvõistlejat.

Ajakava

12.00-12:15    Mandaat (Kohustuslik kõikidele võistkondade esindajatele)

12:15-12:30    Loosimine, turniiritabeli koostamine, võistlussüsteemi täpsustamine

12:30              Võistluse algus

Võistluse süsteem

Täpne turniirisüsteem selgub registreerimise lõppedes. Eelvoorudes toimub võistlus ühe tõmbe võiduni, alates poolfinaalidest selgub võitja süsteemis kolmest parem ehk kahe tõmbe võiduni.

Üldnõuded

Köie enda või oma jäsemete ümber sidumine on keelatud. Eesasuvat kätt köiel tõmbe ajal vahetada ei tohi.

NB! Võistlustel ei ole lubatud kasutada jalgpallisaapaid ja naelikuid/nogisid.

NB! Võistkonnad vastutavad ise oma kohaloleku eest tõmmete alguseks. Võistkonnal on aega tõmbe väljakuulutamise hetkest 3 minutit, et astuda täies koosseisus väljakule. Vastasel juhul märgitakse turniiritabelisse kaotus. Turniirid toimuvad jooksvalt ehk siis kui üks tõmme jääb ära (3 minuti möödumine eelmises punktis kirjeldatult), siis kuulutatakse välja kohe järgmine tõmme.

 

Firmajuhtide mitmevõistlus FCR Media auhindadele

Võistluse kirjeldus

Firmajuhtide mitmevõistlusel läbivad firmajuhid kaks võistlusala: murdmaajooksu ning showala –  foot-golf’i.

Osalejad

Firmajuhtide mitmevõistlusel saavad osaleda ettevõtte tipp- või keskastmejuhid. Firmajuhtide mitmevõistlusele registreerumisel tuleb märkida ka inimese amet antud asutuses, mis samuti kantakse lõpuprotokolli.

Võistlusklassid

M, N

Ajakava

Reede, 16. juunil kell 18:00: showala – footgolf. Võistlusaegade kohta vaata tabelit SIIT. Aja broneerimiseks kirjuta registreerimine@firmasport.ee.

Laupäev, 17. juunil kell 10:00: murdmaajooks SportID auhindadele

Individuaalse paremusjärjestuse määramine

Parimad firmajuhid selguvad kahe ala kohapunktide liitmisel. Võrdsete kohapunktide korral on otsustavaks murdmaajooksu tulemus.

Võistkondliku paremusjärjestuse määramine

Ettevõtete vahelises arvestuses toob punkte iga ettevõtte parim mees- ning naisfirmajuht (võistlusklasside summeeritud kohapunktide alusel). Võistlusklassi siseselt teised sama ettevõtte võistlejad punkte kinni ei hoia. Koondarvestuses võrdsete punktide korral on otsustavaks ettevõtte poolt saavutatud kõrgemad kohapunktid.