Muutus Firmaspordi Liidu ametlik aadress

13. veebruar 08

Alates 1. veebruarist 2008 on Eesti Firmaspordi Liidu ametlik põhikirja järgne asukoht Tartu linnas aadressil Veeriku 9. Ehk siis ametlik aadress muutus taas samaks kontaktaadressiga.

Palume kõigil meie vana postiaadress andmebaasis uue vastu vahetada.

Ühtlasi tähendas aadressi muutmine ka vajadust põhikirja muuta ning seal tehtud muudatused ei puudutanud ainult asukoha muutumist!

Uues põhikirjas võib olulise muutusena nimetada ka fakti, et ametlikult on põhikirja sisse toodud ka toetajaliikme staatus.

Meie uuendatud põhikiri on nüüd samuti juba mõnda aega olnud kättesaadav meie kodulehel siit.