Alade juhendid

2018. aasta alade juhendid on valmimisel!

Keegel Atria Eesti auhindadele

AEG JA KOHT

Keegli võistlus toimub Rae Keegli keeglisaalis (Aruheina tee 8, Peetri alevik, Rae vald)

Eelvoorud:  Esmaspäev 17. aprill 2017           kell 18:00 – 21:45
  Teisipäev 18. aprill 2017              kell 18:00 – 21:45
  Kolmapäev 19. aprill 2017           kell 18:00 – 21:45
  Neljapäev 20. aprill 2017             kell 18:00 – 21:45
   
Finaalid:  Reede 21. aprill 2017                    kell 16:00 – 17:30 (naiste finaalmängud)
  Reede 21. aprill 2017                    kell 17:30 – 19:00 (meeste finaalmängud)


Võistlusaegade kohta vaata tabelit SIIT.

OSALEJAD

Osaleda saavad kõigi Eesti asutuste ja ettevõtete individuaalvõistlejad, kes vastavad Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendis sätestatud tingimustele.

Võistlusklassid

N, M

VÕISTLUSE SÜSTEEM

Võistleja viskab kaks 2 x 25 seeriat (kokku 100 viset). Esimesel 25 viskel asetatakse mängija ette igaks viskeks kõik kurikad; teises pooles tuleb visata järjest, kuni kõik 9 kurikat on pikali, enne kui uued 9 ette asetatakse. Võistlejal on aega oma visete sooritamiseks maksimaalselt 40 minutit (ajast üleminekul võistlust lõpuni mängida ei ole võimalik). Võistlejal on koos soojendusega aega maksimaalselt 45 minutit.

Võistluse eelvoorud toimuvad alates esmaspäevast 17. aprillist ja kestavad kuni neljapäev 20. aprillini. Finaalvõistlus 12 parima mehe ja 12 parima naise vahel toimub reedel 21. aprillil.

Igas voorus saab visata 6 võistlejat.

INDIVIDUAALSE PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Võistlusklasside paremusjärjestus selgub vastavalt finaalides ja eelvoorudes visatud tulemustele. Finaalidesse eelvoorude punkte kaasa ei võeta. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

VÕISTKONDLIKU PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Parima ettevõtte tulemus selgub 5 parima võistleja kohapunktide summas, sõltumata vanuseklassist. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

AUTASUSTAMINE

Medalite, diplomite ning esemeliste auhindadega autasustatakse iga vanuseklassi kolme parimat. Võistluste parimat ettevõtet autasustatakse karikaga.

Autasustamine toimub reede 21. aprilli õhtul algusega 22.00 kohvikus Wabadus (Vabaduse väljak 10, Tallinn).

Võistlus kuulub Eesti Parima Rahvasportlase ning Eesti Sportlikuma Ettevõtte sarjade arvestusse.

REGISTREERIMINE

Võistlusele registreerimine toimub vastavalt Kevadspartakiaad’17 üldjuhendis sätestatud tingimustele.

Lisaks sellele on vajalik registreerida võistlejale sobilik eelvoorude aeg: iga võistleja (või võistkonnaesindaja) saadab võistlemiseks sobiva kellaaja aadressile registreerimine@firmasport.ee – mida varem sobilikust kellaajast teatate, seda suurema tõenäosusega on teie jaoks see aeg vaba. Võistlusaegade kohta vaata tabelit SIIT.

Osalema pääseb maksimaalselt 120 esimesena registreerunut.

ÜLDNÕUDED

Iga osaleja vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses võistluse läbimiseks vajalikule seisundile.

Protestide esitamise aeg on 15 minutit alates tulemuste väljakuulutamisest.

Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist teavitades Eesti Firmaspordi Liidu kodulehe www.firmasport.ee kaudu või kohapeal võistluse mandaadis.

 

Noolevise SportID auhindadele

AEG JA KOHT

Nooleviske võistlus toimub Rae Keegli keeglisaalis (Aruheina tee 8, Peetri alevik, Rae vald)

Eelvoorud:  Esmaspäev 17. aprill 2017           kell 18:00 – 21:45
  Teisipäev 18. aprill 2017              kell 18:00 – 21:45
  Kolmapäev 19. aprill 2017           kell 18:00 – 21:45
  Neljapäev 20. aprill 2017             kell 18:00 – 21:45
   
Finaalid:  Reede 21. aprill 2017                     kell 16:30 – 17:30 (meeste finaalmängud)
  Reede 21. aprill 2017                     kell 17:30 – 18:30 (naiste finaalmängud)

 

Võistlusaegade kohta vaata tabelit SIIT.

OSALEJAD

Osaleda saavad kõigi Eesti asutuste ja ettevõtete individuaalvõistlejad, kes vastavad Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendis sätestatud tingimustele.

Võistlusklassid

N, M

VÕISTLUSE SÜSTEEM

Mängu põhimõte on visata 501-st punkte maha võimalikult väikese visete arvuga. Lõpetama ei pea duubliga ning jõudes 0 asemel miinuspunktideni, jätkatakse viskamist järgmise noolega punktidest, kuhu võistleja oli jõudnud enne miinusesse minemist. Visatakse kuni neljastes alagruppides. 12 parima tulemusega osalejat pääsevad edasi finaalvõistlusele.

Võistluse eelvoorud toimuvad alates esmaspäevast 17. aprillist ja kestavad kuni neljapäev 20. aprillini. Finaalvõistlus 12 parima mehe ja 12 parima naise vahel toimub reedel 21. aprillil.

INDIVIDUAALSE PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Võistleja teenib omas võistlusklassis kohapunktid, vastavalt saavutatud tulemusele. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

VÕISTKONDLIKU PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Parima ettevõtte tulemus selgub 5 parima võistleja kohapunktide summas, sõltumata vanuseklassist. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

AUTASUSTAMINE

Medalite, diplomite ning esemeliste auhindadega autasustatakse mõlema vanuseklassi kolme parimat. Võistluste parimat ettevõtet autasustatakse karikaga.

Autasustamine toimub reede 21. aprilli õhtul algusega 22.00 kohvikus Wabadus (Vabaduse väljak 10, Tallinn).

Võistlus kuulub Eesti Parima Rahvasportlase ning Eesti Sportlikuma Ettevõtte sarjade arvestusse.

VARUSTUS

Oma noolte kasutamine on lubatud, kuid soovijatele on võistlusnooled olemas ka kohapeal korraldajate poolt.

REGISTREERIMINE

Võistlusele registreerimine toimub vastavalt Kevadspartakiaad’17 üldjuhendis sätestatud tingimustele.

Osalema pääseb maksimaalselt 264 esimesena registreerunud osalejat. Lisaks sellele on vajalik registreerida võistlejale sobilik eelvoorude aeg: iga võistleja (või võistkonnaesindaja) saadab võistlemiseks sobiva kellaaja aadressile registreerimine@firmasport.ee – mida varem sobilikust kellaajast teatate, seda suurema tõenäosusega on teie jaoks see aeg vaba. Võistlusaegade kohta vaata tabelit SIIT.

ÜLDNÕUDED

Iga osaleja vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses võistluse läbimiseks vajalikule seisundile.

Protestide esitamise aeg on 15 minutit alates tulemuste väljakuulutamisest.

Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist teavitades Eesti Firmaspordi Liidu kodulehe www.firmasport.ee kaudu või kohapeal võistluse mandaadis.

 

Male Äripäev ja FCR Media auhindadele

AEG JA KOHT

Esmaspäev 17. aprill 2017 kell 18:00-22:00 Tallinna Malemaja II korrusel (Vene tn. 29, Tallinn)

OSALEJAD

Osaleda saavad kõigi Eesti asutuste ja ettevõtete individuaalvõistlejad, kes vastavad Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendis sätestatud tingimustele.

NB! Võistlusele saavad registreeruda võistlejad, kelle reiting tava-, kiir- ega välkmales ei ole kõrgem kui 2300 meestel ning 2100 naistel. Reitingutega saab tutvuda Eesti Maleliidu kodulehel.

Male turniiril osalejad ei saa osaleda Kevadspartakiaad’17 raames toimuvast kabe turniirist.

Võistlusklassid

N, M

Ajakava

17:30 -17:50         Mandaat (kohustuslik kõikidele osalejatele) ja proovimängud reeglite meeldetuletamiseks (soovijatele)

18:00                     Võistlusmängude algus

VÕISTLUSE SÜSTEEM

Võistlejad mängivad seitse vooru Šveitsi süsteemis. Aega on partii peale 2 x 15 minutit. Mehed ja naised mängivad samas turniiris ja võivad kohtuda ka omavahel, kuid võistlusklassid on erinevad. Ka sama ettevõtte võistlejad võivad kohtuda omavahel.

INDIVIDUAALSE PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Võistleja teenib oma võistlusklassis kohapunktid vastavalt saavutatud tulemusele. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

VÕISTKONDLIKU PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Parima ettevõtte tulemus selgub 5 parima võistleja kohapunktide summas, sõltumata vanuseklassist. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

AUTASUSTAMINE

Medalite, diplomite ning esemeliste auhindadega autasustatakse mõlema vanuseklassi kolme parimat. Võistluste parimat ettevõtet autasustatakse karikaga.

Autasustamine toimub reede 21. aprilli õhtul algusega 22.00 kohvikus Wabadus (Vabaduse väljak 10, Tallinn).

Võistlus kuulub Eesti Parima Rahvasportlase ning Eesti Sportlikuma Ettevõtte sarjade arvestusse.

REGISTREERIMINE

Võistlusele registreerimine toimub vastavalt Kevadspartakiaad’17 üldjuhendis sätestatud tingimustele.

ÜLDNÕUDED

Iga osaleja vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses võistluse läbimiseks vajalikule seisundile.

Protestide esitamise aeg on 15 minutit alates tulemuste väljakuulutamisest.

Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist teavitades Eesti Firmaspordi Liidu kodulehe www.firmasport.ee kaudu või kohapeal võistluse mandaadis.

 

Kabe Äripäev ja FCR Media auhindadele

AEG JA KOHT

Esmaspäev 17. aprill 2017 kell 18:00-22:00 Tallinna Malemaja I korrusel (Vene tn. 29, Tallinn)

OSALEJAD

Osaleda saavad kõigi Eesti asutuste ja ettevõtete individuaalvõistlejad, kes vastavad Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendis sätestatud tingimustele.

NB! Võistlusele saavad registreeruda võistlejad, kelle reiting 64-ruudulises kabes (vene kabe) ei ole kõrgem kui 2300 meestel ning 2100 naistel. Reitingutega saab tutvuda Eesti Kabeliidu kodulehel.

Kabe turniiril osalejad ei saa osaleda Kevadspartakiaad’17 raames toimuvast male turniirist.

Võistlusklassid

N, M

Ajakava

17:30 -17:50         Mandaat (kohustuslik kõikidele osalejatele) ja proovimängud reeglite meeldetuletamiseks (soovijatele)

18:00                     Võistlusmängude algus

VÕISTLUSE SÜSTEEM JA REEGLID

Võistlejad mängivad seitse vooru šveitsi süsteemis. Mõtlemisajaks on kummalegi mängijale partii jaoks 10 minutit, millele lisandub iga käiguga 3 sekundit. Mehed ja naised mängivad samas turniiris ja võivad kohtuda ka omavahel, kuid võistlusklassid on erinevad. Ka sama ettevõtte võistlejad võivad kohtuda omavahel.

Võistlustel juhindutakse järgmistest kabe reeglitest:

 

 1. Kui mängija käigul olles puudutas mingit oma kabendit, peab ta sellega käima. Kui on tarvis mingi kabend asetada paremini oma väljale, peab mängija enne selle puudutamist ütlema “kohendan”.
 2. Kui mängija on käigu teinud ja nupu lahti lasknud, siis on käik tehtud.
 3. Vastase kabendite löömine nii edasi- kui ka tagasisuunas on kohustuslik. Kui mängija ei märganud löömist, ja tegi teise käigu, siis on vastase, ja ainult vastase otsustada, kas ta jätab jõusse tehtud käigu, võib nõuab löömiskäiku. Kui vastane teeb oma vastukäigu, tähendab see nõustumist tehtud käiguga.
 4. Kui mängija löömisel võtab ettenähtust vähem või  rohkem vastase kabendeid, või eemaldas laualt oma kabendi, siis on vastase, ja ainult vastase (ka kohtunik ei tohi juhtida eksimusele tähelepanu) otsustada, kas ta jätab eksimuse jõusse, või nõuab selle parandamist.
 5. Mängija peab kella käivitama sama käega, millega sooritas käigu. Kui ta unustas pärast käigu sooritamist kella käivitada, võib ainult vastane juhtida sellele tähelepanu.
 6. Löömisel on lubatud vaba välja ületada rohkem kui üks kord, kuid vastase kabendist on lubatud üle hüpata vaid üks kord. Löödud kabendid tuleb eemaldada laualt alles pärast löömise lõpetamist.
 7. Kui löömise käigus satub lööki teostav kivi kaheksandale reale, muutub ta kohe kabeks ja jätkab löömist kabena.
 8. Võistluspaigas peab mängu ajal olema täielik vaikus. vastast segada ei tohi ega kiirustada teda käimisel. vastasele võib öelda ainult “pakun viiki” või “alistun”.
 9. Kui mängijate vahel tekib arusaamatus, tuleb kutsuda kohtunik. keegi teine vahele segada ei tohi.
 10. Kui tekib lõppmäng, kus ühel poolel on üks kabe peateel, teisel poolel kolm kabet, siis antakse tugevamale poolele võidu saavutamiseks viis käiku.
 11. Kui tekib lõppmäng, kus ühel poolel on kolm kabet, kes valdavad peateed, ja teisel poolel üks kabe, siis antakse tugevamale poolele 15 käiku võidu saavutamiseks. viigi taotleja peab ise kuuldavalt lugema käike.
 12. Kui tekib lõppmäng, kus ühel mängijal on kaks kabet ( või kabe ja kivi ) vastase kahe kabe ( või kabe ja kivi ) vastu ja otsest võitu ei ole, fikseerib kohtunik partiis viigi.

INDIVIDUAALSE PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Võistleja teenib oma võistlusklassis kohapunktid vastavalt saavutatud tulemusele. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

VÕISTKONDLIKU PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Parima ettevõtte tulemus selgub 5 parima võistleja kohapunktide summas, sõltumata vanuseklassist. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

AUTASUSTAMINE

Medalite, diplomite ning esemeliste auhindadega autasustatakse mõlema vanuseklassi kolme parimat. Võistluste parimat ettevõtet autasustatakse karikaga.

Autasustamine toimub reede 21. aprilli aprilli õhtul algusega 22.00 kohvikus Wabadus (Vabaduse väljak 10, Tallinn).

Võistlus kuulub Eesti Parima Rahvasportlase ning Eesti Sportlikuma Ettevõtte sarjade arvestusse.

REGISTREERIMINE

Võistlusele registreerimine toimub vastavalt Kevadspartakiaad’17 üldjuhendis sätestatud tingimustele.

ÜLDNÕUDED

Iga osaleja vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses võistluse läbimiseks vajalikule seisundile.

Protestide esitamise aeg on 15 minutit alates tulemuste väljakuulutamisest.

Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist teavitades Eesti Firmaspordi Liidu kodulehe www.firmasport.ee kaudu või kohapeal võistluse mandaadis.

 

Curling Lontova seikluspargi auhindadele

AEG JA KOHT

Teisipäev 18. aprill 2017 kell 17:00-21:30 Tondiraba Jäähall (Varraku 14, Tallinn)

OSALEJAD

Osaleda saavad kõigi Eesti asutuste ja ettevõtete võistkonnad, kes vastavad Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendis sätestatud tingimustele.

VÕISTKONNA KOOSTAMINE

Võistkonnas on 5 mängijat, kellest vähemalt üks peab olema naisterahvas. Mängija võib korraga olla ainult ühe võistkonna koosseisus. Võistluse ajal ei ole mängijate vahetamine lubatud.

Ajakava

16.45 – 17.00       Mandaat

17.00 – 17.30       Curlingu koolitus ja soojendus kõigile soovijatele

17.30                      Võistluse algus

VÕISTLUSE SÜSTEEM

 • Võistlus toimub kahel rajal.
 • Lisaks eelvoorudele toimuvad poolfinaali ja finaalid ning kõik kohad 1-8. mängitakse välja.
 • Täpsem võistluse süsteem selgub kohapeal mandaadi järgselt.

VÕISTKONDLIKU PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Ettevõtete vahelises arvestuses toob punkte iga osaleva ettevõtte parim võistkond, teised sama ettevõtte võistkonnad punkte kinni ei hoia. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

AUTASUSTAMINE

Medalite, diplomite ning esemeliste auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda. Parimat ettevõtet autasustatakse täiendavalt ka karikaga.

Autasustamine toimub reede 21. aprilli õhtul algusega 22.00 kohvikus Wabadus (Vabaduse väljak 10, Tallinn).

Võistlus kuulub Eesti Sportlikuma Ettevõtte sarjade arvestusse.

REGISTREERIMINE

Võistlusele registreerimine toimub vastavalt Kevadspartakiaad’17 üldjuhendis sätestatud tingimustele.

Osalema pääseb maksimaalselt 9 esimesena registreerunud võistkonda.

Varustus

Korraldajad garanteerivad kõigile osalejatele kohapeal vajaliku võistlusvarustuse.

ÜLDNÕUDED

Iga osaleja vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses võistluse läbimiseks vajalikule seisundile.

Protestide esitamise aeg on 15 minutit alates tulemuste väljakuulutamisest.

Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist teavitades Eesti Firmaspordi Liidu kodulehe www.firmasport.ee kaudu või kohapeal võistluse mandaadis.

 

Trepijooks SEB Pank auhindadele

AEG JA KOHT

Kolmapäev 19. aprill 2017 kell 19.00 – 21.00 SEB Panga peahoone (Tornimäe 2, Tallinn)

VÕISTLUSE KIRJELDUS

Võistlejatel tuleb joosta treppidel 1. kuni 24. korruseni.

OSALEJAD

Osaleda saavad kõigi Eesti asutuste ja ettevõtete individuaalvõistlejad, kes vastavad Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendis sätestatud tingimustele.

Võistlusklassid

 • Mehed (M) – mehed sünniaastatega 1987 – ….
 • Mehed 30 (M30) – mehed sünniaastatega 1977 – 1986
 • Mehed 40 (M40) – mehed sünniaastatega 1967 – 1976
 • Mehed 50 (M50) – mehed sünniaastatega … – 1966

 

 • Naised (N) – naised sünniaastatega 1987 – ….
 • Naised 30 (N30) – naised sünniaastatega 1977 – 1986
 • Naised 40 (N40) – naised sünniaastatega 1967 – 1976
 • Naised 50 (N50) – naised sünniaastatega … – 1966

AJAKAVA

17:00      Rada on tähistatud ning avatud tutvumiseks ning soojenduseks

17:50      Võistluskoosolek

18:00     Stardid:

 • Naised 50 (N50)
 • Naised 40 (N40)
 • Naised 30 (N30)
 • Naised (N)
 • Mehed 50 (M50)
 • Mehed 40 (M40)
 • Mehed 30 (M30)
 • Mehed (M)

VÕISTLUSE SÜSTEEM

Rajale starditakse 15 sekundilise intervalliga ning aega võisteldakse kiibiga. Kõikidel osalejatel on kohustuslik kanda stardinumbrit koos ajavõtukiibiga.

INDIVIDUAALSE PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Võistleja teenib omas võistlusklassis kohapunktid, vastavalt saavutatud tulemusele. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

VÕISTKONDLIKU PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Parima ettevõtte tulemus selgub 10 parima võistleja kohapunktide summas, sõltumata vanuseklassist. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

Iga osaleja toob Kevadspartakiaad’17 koondarvestuses ettevõttele täiendava kohapunkti.

AUTASUSTAMINE

Medalite, diplomite ning SEB Pank AS poolt väljapandud esemeliste auhindadega autasustatakse kõikide vanuseklasside kolme parimat. Võistluste parimat ettevõtet autasustatakse karikaga.

Autasustamine toimub reede 21. aprilli õhtul algusega 22.00 kohvikus Wabadus (Vabaduse väljak 10, Tallinn).

Võistlus kuulub Eesti Parima Rahvasportlase ning Eesti Sportlikuma Ettevõtte sarjade arvestusse.

REGISTREERIMINE

Võistlusele registreerimine toimub vastavalt Kevadspartakiaad’17 üldjuhendis sätestatud tingimustele.

Osalema pääseb maksimaalselt 360 esimesena registreerunut.

ÜLDNÕUDED

Iga osaleja vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses võistluse läbimiseks vajalikule seisundile.

SEB Panga peahoones on võimalik riideid vahetada ning kasutada I. korruse pesuruume.

Protestide esitamise aeg on 15 minutit alates tulemuste väljakuulutamisest.

Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist teavitades Eesti Firmaspordi Liidu kodulehe www.firmasport.ee kaudu või kohapeal võistluse mandaadis.

 

Laskmine Tallinna Linnatransport auhindadele

AEG JA KOHT

Neljapäev 20. aprill Audentese lasketiirus (Tondi 84, Tallinn)

Registreeritud võistlusaegade kohta vaata tabelit SIIT.

OSALEJAD

Osaleda saavad kõigi Eesti asutuste ja ettevõtete võistkonnad, kes vastavad Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendis sätestatud tingimustele.

VÕISTLUSKLASSID

M, N

VÕISTLUSE SÜSTEEM

Laskmine toimub õhkpüstolist 10 m distantsilt. Lasta tuleb kaks kümnelasulist seeriat + soojenduslasud (kuni 15 tk). Võistlejal on soojendus- ja võistluslaskude sooritamiseks aega maksimaalselt 30 minutit. Punkte loetakse tiheduse järgi. Arvesse lähevad vaid märkelehe punktialasse lastud märgid.

Võistlejale väljastatakse esmalt proovileht proovilaskude jaoks. Kui proovilasud on sooritatud, väljastatakse võistlejale esimese ja teise seeria laskmiseks märkelehed. Võrdsete tulemuste korral arvestatakse kohtade väljaselgitamisel teise seeria tulemust.

Igas voorus saab korraga lasta 12 võistlejat.

INDIVIDUAALSE PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Võistleja teenib omas võistlusklassis kohapunktid, vastavalt saavutatud tulemusele. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

Võrdsete tulemuste korral arvestatakse kohtade väljaselgitamisel teise seeria tulemust.

VÕISTKONDLIKU PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Parima ettevõtte tulemus selgub 5 parima võistleja kohapunktide summas, sõltumata võistlusklassist. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

AUTASUSTAMINE

Medalite, diplomite ning Tallinna Linnatransport AS’i poolt väljapandud esemeliste auhindadega autasustatakse mõlema vanuseklassi kolme parimat. Võistluste parimat ettevõtet autasustatakse karikaga.

Autasustamine toimub reede 21. aprilli õhtul algusega 22.00 kohvikus Wabadus (Vabaduse väljak 10, Tallinn).

Võistlus kuulub Eesti Parima Rahvasportlase ning Eesti Sportlikuma Ettevõtte sarjade arvestusse.

REGISTREERIMINE

Võistlusele registreerimine toimub vastavalt Kevadspartakiaad’17 üldjuhendis sätestatud tingimustele.

Lisaks sellele on vajalik registreerida võistlejale sobilik laskmise aeg: iga võistleja (või võistkonna esindaja) saadab võistlemiseks sobiva kellaaja aadressile registreerimine@firmasport.ee – mida varem sobilikust kellaajast teatate, seda suurema tõenäosusega on teie jaoks see aeg vaba. Võistlusaegade kohta vaata tabelit SIIT.

Osalema pääseb maksimaalselt 168 esimesena registreerunut.

VARUSTUS

Lasta võib isikliku (kaliiber 4,5 mm) või lasketiirust saadud õhkpüstoliga.

ÜLDNÕUDED

Iga osaleja vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses võistluse läbimiseks vajalikule seisundile.

Protestide esitamise aeg on 15 minutit alates tulemuste väljakuulutamisest.

Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist teavitades Eesti Firmaspordi Liidu kodulehe www.firmasport.ee kaudu või kohapeal võistluse mandaadis.

 

Ergomeetrite kolmevõistlus Fifaa auhindadele

AEG JA KOHT

Reede 21. aprill 2017 kell 18:00-21:00 spordiklubi My Fitness Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

Võistlusaegade kohta vaata tabelit SIIT.

AJAKAVA

18:00-18:30     Spordiklubi avatud soojenduseks

18:30-21:30     Võistluse algus vastavalt ajakavale 

OSALEJAD

Osaleda saavad kõigi Eesti asutuste ja ettevõtete võistkonnad, kes vastavad Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendis sätestatud tingimustele.

VÕISTKONNA KOOSTAMINE

Võistkonnas on 3 liiget, kellest vähemalt üks peab olema naisterahvas. Võistlejad võivad korraga olla ainult ühe võistkonna koosseisus.

VÕISTLUSE SÜSTEEM

 • Võistlejad läbivad teatevõistluse: velo-, suusa- ning sõudeergomeeter. Veloergomeetril läbitakse 2500m ja suusaergomeetril ning sõudeergomeetril 1000m võistlusdistantsid.
 • Võistlus toimub vastavalt ajakavale paralleelselt kahe võistkonna vahel.

VÕISTKONDLIKU PAREMUSJÄRJESTUSE MÄÄRAMINE

Ettevõtete vahelises arvestuses toob punkte iga osaleva ettevõtte parim võistkond, teised sama ettevõtte võistkonnad punkte kinni ei hoia. Punktide arvestamine toimub vastavalt Eesti Firmaspordi Liidu üldjuhendile.

AUTASUSTAMINE

Medalite, diplomite ning esemeliste auhindadega autasustatakse kolme parimat võistkonda. Parimat ettevõtet autasustatakse täiendavalt ka karikaga.

Autasustamine toimub reede 21. aprilli õhtul algusega 22.00 kohvikus Wabadus (Vabaduse väljak 10, Tallinn).

Võistlus kuulub Eesti Parima Rahvasportlase ning Eesti Sportlikuma Ettevõtte sarjade arvestusse.

REGISTREERIMINE

Võistlusele registreerimine toimub vastavalt Kevadspartakiaad’17 üldjuhendis sätestatud tingimustele.

Lisaks sellele on vajalik registreerida võistkonnale sobilik võistlusaeg: iga võistkonnaesindaja saadab võistlemiseks sobiva kellaaja aadressile registreerimine@firmasport.ee – mida varem sobilikust kellaajast teatate, seda suurema tõenäosusega on teie jaoks see aeg vaba. Võistlusaegade kohta vaata tabelit SIIT.

Osalema pääseb maksimaalselt 24 esimesena registreerunud võistkonda.

ÜLDNÕUDED

Iga osaleja vastutab ise selle eest, et tema tervislik seisund oleks vastavuses võistluse läbimiseks vajalikule seisundile.

Protestide esitamise aeg on 15 minutit alates tulemuste väljakuulutamisest.

Korraldajatel on õigus teha muudatusi võistluste ajakavas ja juhendis, neist teavitades Eesti Firmaspordi Liidu kodulehe www.firmasport.ee kaudu või kohapeal võistluse mandaadis.

Spordisaalis on vahetusjalanõude kasutamine kohustuslik.