Arengukava

05. jaanuar 12

EESTI FIRMASPORDI LIIDU ARENGUKAVA

2012-2016

VISIOON

Eesti töötajad on sportliku ja positiivse ellusuhtumisega ning seeläbi silmapaistvate töötulemustega kogu Euroopas.

MISSIOON

 • olla kindlaks partneriks Eesti tööandjatele töötajate sportliku elustiili kujundamisel;
 • pakkuda sportlikku väljundit igale töötavale inimesele treeningu eelsest soojendusest kuni võistlusejärgse lõõgastuseni;
 • olla riikliku liikumisharrastuse arengukava elluviimisel oluline strateegiline partner;
 • tutvustada Eesti sportlikke töötajaid heast küljest kogu maailmas ja inspireerida teisi meie eeskuju järgima, kujundades seeläbi positiivsemat ühiskonda.

Väärtused

Eesti Firmaspordi Liidu väärtusteks on:

 • terve, sportlik ja heade töötulemustega töötaja;
 • hea meeskonnavaimu loomine;
 • positiivne, avatud ja tulemusele suunatud atmosfäär Eesti ettevõtetes;
 • ausa mängu reeglite järgmine spordiväljakul ja elus;
 • tervem ühiskond.

Sihtrühmad

Meie tegevus on suunatud järgmiste sihtrühmade hüvanguks:

 • töötajad ja nende pereliikmed;
 • tööandjad;
 • spordiklubid.

Koostööpartnerid ja tegevust reguleerivad aktid


(Spordi)organisatsioonid, kellega koostööd peame eriti oluliseks:

 • Eesti Olümpiakomitee
 • Eesti Kultuuriministeerium
 • Suuremad kohalikud omavalitsused (Tallinna, Tartu ja Pärnu linn)
 • Spordiklubid ja -alaliidud
 • Ühendus Sport Kõigile
 • Eesti Spordiselts Kalev
 • Eesti Kepikõnni Liit
 • Euroopa Firmaspordi Föderatsioon

Eesmärgiks on koostöös Eesti Olümpiakomitee ja Kultuuriministeeriumiga jõuda Eestis firmaspordi tunnustamiseni, kui ühe olulisima võimaluseni tuua sportimisharjumus töötava inimeseni. Töötavad inimesed, kes on lõpetanud koolitee ja kellel pole veel nii palju vaba aega kui pensioniikka jõudnutel, vajavad tugevat lisamotivatsiooni, et püsida kehaliselt aktiivsed või alustada sportimisega. Tööandjad on seejuures olulised partnerid, kellel on mängus ka omad huvid, et töötajad oleks kehaliselt aktiivsemad ja tervemad. Sellega on töötajad rõõmsamad ja puuduvad vähem haiguste tõttu töölt.

Tööandjaid tuleb selles tegevuses aidata ning erisoodustusmaksu kaotamine spordikuludelt on üheks suurepäraseks võimaluseks tööandjaid rohkem suunata firmasporti toetama.

Eesti Firmaspordi Liit on Ühenduse Sport Kõigile liige. Ühendus Sport Kõigile, kes on koos Kultuuriministeeriumiga Eesti liikumisharrastuse arengukava autoriks, soovib saada selles kavas 2014.  aastaks regulaarselt treenima 45% Eesti elanikest. Ühe vahendina nähakse siin ka firmaspordialase tegevuse aktiivistumist.

Eesti Firmaspordi Liit on Eesti Kepikõnni Liidu liige. Kepikõnd on üks liikumisharrastuse vorm, mis sobib absoluutselt igale inimesele, ükskõik millises füüsilises vormis on inimene parajasti. Kepikõnniharrastuse propageerimine rahuliku liikumise kaudu toob liikuma inimesi, kes aktiivsest spordist ja võistlustest eemale hoiavad.

Eesti Firmaspordi Liit on Euroopa Firmaspordi Liidu (Europen Federation for Company Sport ehk EFCS) liige. Soovime õppida Euroopa kogemusest liikumisharrastuse ja spordi korraldamisel ning näidata Euroopale, et ka Eestis on ettevõtted aktiivsed spordi toetajad.

Eesti Firmaspordi Liit on Eesti Spordiseltsi Kalev liige. Eesti Spordiselts Kalev on rahvusvahelise töölisspordi organisatsiooni CSIT liige. See on meie jaoks uks suurele rahvusvahelisele töölisspordi areenile, kus soovime Eesti ettevõtete ja Eesti firmaspordi olemasolu näidata.

Suuremad kohalikud omavalitsused, kelle territooriumil tegutseb aktiivselt valdav enamik Eesti ettevõtetest, saavad kaasa aidata soodsamate sportimistingimuste pakkumisega ettevõtetele enda halduses olevates spordihoonetes, arendada välja terviseradasid ja soodustada ettevõtjaid, kes soovivad neid luua. Nende käsutuses on võimalus suunata vahendeid ettevõtete vaheliste spordiürituste, -võistluste ja -treeningute läbiviimiseks ning näidata oma käitumisega eeskuju eraettevõtetele.


Meie tegevuse aluseks on:

 • Eesti Firmaspordi Liidu põhikiri;
 • Eesti Firmaspordi Liidu arengukava;
 • Eesti Liikumisharrastuse arengukava aastateks 2011-2014;
 • Eesti Spordiseadus;
 • Euroopa Firmaspordi Liidu põhikiri

Ajalugu

Eesti Firmaspordi Liit on loodud 1. detsembril 2005. aastal vabatahtlikul algatusel. Eesti Firmaspordi Liidu  toonasteks olulisemateks sündmusteks oli Firmaspordi Talimängude ja Suvemängude korraldamine. Koheselt hakati korraldama firmaspordi meistrivõistlusi erinevatel aladel ning riigiametnike meistrivõistlusi ja Pangaliiga korvpalliturniiri. 2006. aastal alustati sarjadega Eesti Sportlikem Ettevõte ja Eesti Parim Rahvasportlane. 2007. aastal jõuti esimeste Firmaspordi Kevad- ja Sügismängudeni, mis kandsid siis nime Firmaspordi Kevad ja Firmaspordi Sügis. 2008. aastal valiti esmakordselt Eesti sportlikem riigiasutus sarjas Riigiametnike Karikas. Samal aastal tehti esimesed kepikõnnisarja etapid, mis 2010. aastal said nimetuseks Elamusretked. Elamusretkede kontseptsiooni muudeti oluliselt 2011. aastal, mil oli esimene aasta, millal korraldati igal kuul üks elamusretk.

2008. aastal alustati seminaride sarjaga “Spordiharrastus Eesti Ettevõtetes”, mis on mõeldud etevõtete spordiklubide ja personalijuhtidele. Seminaridel käsitleme nii spordi- kui organisatsiooni loomise ja haldamise põhitõdesid ning tutvustame spordialasid praktiliselt.

2011. aastal muudeti Firmaspordi mängude nimetused: Eesti Ettevõtete Tali-, Kevad-, Suve-, Sügismängud. Alustati pallimängude nädalavahetuse “Kuldpall” korraldamist. Kokku korraldati ning aidati teistel korraldada enam kui 100 erinevat spordisündmust.

EESMÄRGID 2012-2016

 1. laialdase võistlus- ja harrastusspordikalendri pakkumine töötajatele; võimalust teha sporti ning liikuda koos kollegidega ja perega;
 2. senisest soodsamate ja mugavamate treenimis-, võistlemis- ja harrastusvõimaluste loomine töötajatele ja kollektiividele;
 3. senisest mugavamate sporditoetamise skeemide loomine tööandjatele;
 4. Eesti delegatsiooniga aktiivne osalemine rahvusvahelistel firmaspordi üritustel;
 5. aidata suurendada liikumisharrastajate arvu Eestis.


Laialdase võistlus- ja harrastuskalendri pakkumine:

 • jätkame väljakujunenud sarjade Eesti Sportlikem Ettevõte, Eesti Parim Rahvasportlane, Riigiametnike Karikas korraldamist;
 • hakkame korraldama finants- ja audiitorettevõtete vahelist karikavõistlust Pangaliiga Karikas;
 • jätkame koostööd teiste spordiorganisatsioonidega firmaspordi arendamiseks nende sarjades: SEB Kõrvemaa Nelikürituses firmade arvestuse jätkamine, SEB Tartu Nelikürituse sarjad firmade arvestuse jätkamine, MTÜ Spartakiaad turniiride Euroalus, Keravälk, Ilukilp toetamise aitamine, Laidoneri Olümpiateatejooksu firmade arvestuse jätkamine;
 • propageerime firmadevahelise arvestuse kaasamist erinevates suuremates rahvaspordisarjades ja rahvaspordiüritustel (Xdream, Tristar111, Elion Cup, Filter karikasari, Estoloppet, EMT Rullituur etc);
 • Elamusretkede traditsiooni jätkamine;
 • jätkame spordiseminaride korraldamise traditsiooni ning pakume ettevõtetele võimalust teha tervise- või spordiseminar oma töötajatele;
 • kutsume ellu jooksuharrastajate mitmepäevavõistluse Jooksutuur, millega pakume võistlusväljundit erineva profiiliga jookuharrastajatele.


Senisest mugavamate treenimisvõimaluste loomine töötajale:

 • teeme valmis ja arendame pidevalt portaali sportid.ee millega pakume soodsaid treeningutesse registreerimise võimalusi töötajatele;
 • hakkame haldama erinevaid harrastajate treeninggruppe,
 • loome erinevaid väljundeid pakkuva rahvaspordiklubi aktiivsemale töötajale aastaks 2014.


Senisest mugavamate sporditoetuse skeemide pakkumine tööandjatele:

 • toetada igati erisoodustusmaksu kaotamist spordi- ja tervisekuludelt;
 • arendada välja portaal sportid.ee, pakkudes tööandjatele selle kaudu suurepäraseid võimalusi mugavalt ja soodsalt toetada oma töötajate spordiharrastust.


Eesti delegatsiooniga aktiivne osalemine rahvusvahelistel firmaspordi üritustel:

 • osaleda Euroopa firmade suvemängudel 2013 ja 2015;
 • osaleda Euroopa firmade talimängudel 2012 ja 2014;
 • taotleda Euroopa firmade talimängude korraldamise õigust aastaks 2016 Otepääle;
 • koostöös Eesti Spordiseltsiga Kalev osaleda Rahvusvahelise Töölisspordi Liidu CSIT korraldavatel CSIT mängudel ja erinevate alade CSIT meistrivõistlustel.


Eesti Firmaspordi Liidu SWOT analüüs

Tugevused

 • piisav korralduskogemus
 • aktiivne ning tulemustele orienteeritud korraldusmeeskond
 • positiivne energia korraldusmeeskonnas
 • uuenduslikud ideed

Nõrkused

 • väheselged finantseerimisalused fondidest ja ministeeriumist
 • suhteliselt lühikesed traditsioonid
 • lai kalender, mille heal tasemel elluviimiseks napib ressursse
 • ühtse korraldusmeeskonna väljakujunemine on algfaasis
 • suhteliselt vähe kaasatud ettevõtteid

Võimalused

 • Eesti tööandjad vajavad head spordipartnerit
 • liikumisharrastuse populaarsus on tõusutrendis
 • väga lai tegevusväli
 • kaasata rohkem erinevaid ettevõtteid
 • laiendada erivaldkondade spordivõistlusi

Ohud

 • üldine majanduskeskkonna ebastabiilsus
 • erisoodustusmaks ei soodusta ettevõteid töötajate spordiharrastust toetama
 • suur konkurents erinevate üritusekorraldajate vahel
 • vabatahtlike korraldajate kaadri pidev vahetumine