„Mõtlematu tegu võib muuta sinu elu. Jäädavalt. Mis on sinu elu valem?” – Haigekasse kampaania

26. august 10

2009.aastal kaotas vigastuste ja mürgistuste tõttu elu üle saja 15-24 aastast Eesti noort, enamuses noormehed. Teabekampaania eesmärk on juhtida tähelepanu vigastuste valdkonna problemaatikale, analüüsida mõtlematu käitumisega kaasnevaid riske tervisele ning panna noored enam hoolima enda ja oma sõprade elust ja tervisest. Vigastused ja mürgistused on välditavad. 

2009. aastal suri vigastuste ja mürgituste tagajärjel Eestis kokku 1278 inimest. Vigastuste ravikulud 2009.aastal kokku olid üle 400 miljoni krooni. Kokku vajas 2009.aastal vigastuse tõttu ravi üle 150 tuhande inimese, neist ligi 20 000 15-24 aastast noormeest ja 10 000 neidu. 15-24- aastaste noorte vanuserühmas on vigastuste ravikulud ligi 40 miljonit krooni aastas. Lisaks raskeimatele surmaga lõppevatele juhtumitele võib  mõtlematu teo tagajärjeks olla invaliidistumine või jääv tervisekahjustus, mis toob kaasa pikaajalise ravi, töö- ja õpiaja kaotuse, langenud produktiivsuse.
Noored hindavad oma iseseisvust ja sõpruskonda kõrgelt, samas ei ole nende otsused alati piisavalt kaalutletud. Mõtlematult hüpatakse tundmatus kohas pea eest vette, ületatakse kiirust, ronitakse ohtlikesse kohtadesse, tehakse kaaslastele ohtlikke nalju. Vigastused tekivad tavaliselt teatud olukorra ja tingimuste koostoimel. Seltskonna tunnustus riskivale käitumisele on üheks sellise käitumise vallandajaks. Kui juuakse alkoholi, vähendab see reaalsustaju ega võimalda tegevuse ohtlikkusest objektiivset pilti luua. Kui olukord tundub olevat ohtlik ja ülekäte, peab leidma endas selle otsustavuse sekkuda – öelda  ja keelata.
Teadmised esmaabist aitavad õnnetusi ette näha. Oskus lähedasi kaitsta ja aidata on eluks sama oluline kui võõrkeele või arvuti tundmine. 2010 aastast on enam reguleeritud ka esmaabi praktiline õpetamine koolides: see on kooliõe üheks tegevuusvaldkonnaks.
Vigastuste ennetamiseks on oluline ka turvaline keskkond ja lähedase suhtlusringkonna ja ümbritseva paikkonna üldine suundumus tervist toetavamaks. Juba mitmendat aastat tegutsevad kõigis Eesti maakondades haigekassa toel ka vigastuste ennetamise projektid, kes viivad “Turvalise kodukandi” põhimõtetel ellu vajalikke tegevusi kohalikul tasandil. 
Kampaaniat korraldab Haigekassa.

Lisainfo:
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/eluvalem

Materjalid vigastuste vältimise ja kampaania kohta on ka Terviseinfo lehel rubriigis Noored-Traumad: http://www.terviseinfo.ee/web/?id=2822